IVIĆ 1/1 METKOVIĆ

GEODETSKI PROJEKTI
PARCELACIJE
EVIDENTIRANJE ZGRADA
GEODETSKI SNIMCI IZVEDENOG STANJA
USKLAĐENJE KATASTRA I ZEMLJIŠNE KNJIGE
ISKOLČENJE GRAĐEVINA
ISKOLČENJE MEĐA
SNIMANJE VODOVA
LEGALIZACIJE ZGRADA
IZRAČUN VOLUMENA ISKOPA IZ 3D MODELA